De Stichting tot Behoud van Erfgoederen en de Commanditaire Vennootschappen.

Specifieke project voor-financiering gevraagd nu voor 1 object van maximaal Eur 1.2 miljoen looptijd maximaal 24 maanden. Rente 7.6% is meegefinancierd en wordt per kwartaal uitgekeerd door externe fondsbeheerder. Vraag informatie via het contact formulier.  Zekerheid: 1e recht van hypotheek.Hoge taxatie waarde. Er wordt geen gebruik gemaakt van bankleningen. volledige notariele begeleiding.


De Stichting tot Behoud van Erfgoederen stelt zich ten doel monumentale panden en Rijksmonumenten in binnen- en buitenland voor de slopershamer te behoeden.Deze panden worden omgebouwd tot appartementen voor senioren, in sommige gevallen met zorg.

Door “Location Sharing” zal ook internationaal reizen voor in leeftijd gevorderden zelfs tot op hoge leeftijd mogelijk zijn.

In eerste instantie zullen de panden door de Stichting worden aangekocht in de Commanditaire Vennootschap Erfgoed Selectie I, waarvoor u zich nu kunt inschrijven.

Na aankoop zal voor de panden een herbestemming worden ontwikkeld, waarna deze worden doorverkocht aan de Commanditaire Vennootschap Erfgoed Ontwikkeling


Enige kernpunten:


  • U kunt inschrijven op een heel, een half of een kwart certificaat, waardoor deelname al mogelijk is vanaf Eur 25.000,-
  • Het aanvangsrendement bedraagt 7.6%..
  • U betaalt direct aan de notaris, die uw investering pas vrijgeeft op het moment dat u een door taxatie gedekte garantie kan worden vertstrekt door middel van 1e recht van hypotheek.
  • Uw investering is dus veilig. Het enig risico is dat tegenvallende exploitatiekosten uw rendement kunnen drukken. 


Voor nadere informatie verwijzen wij naar de algemene brochure 

U kunt uw interesse kenbaar maken door middel van bijgaande antwoordkaart of door gebruik te maken van het daarvoor bedoelde formulier op onze website.