Een uniek nieuw concept

Het heugelijke feit dat we allemaal steeds ouder worden heeft als logisch neveneffect dat er meer behoefte aan zorg komt. Ook op uw vakantie locatie. Daaraan hebben wij ons concept aangepast.

Let wel, de participatie die wij nu in de Commanditaire Vennootschp aanbieden en waarvoor u hiernaast de informatie kunt downloaden ziet nu nog uitsluitend op de aankoop van de objecten. Simpel, recht toe, rechtaan, gedekt door royaal dekkende hypothecaire zekerheid. De ontwikkeling wordt later door een andere partij gedaan wanneer uw investering van nu reeds lang is terugbetaald. U loopt nu dus ook geen ontwikkelingsrisico.


Het concept wordt uitgebreid met een aanbod voor 20 zorgappartementen per locatie.Deze zorgappartementen zijn in de eerste plaats bedoeld voor de eigenaren van de senioren appartementen, maar kunnen ook aan familie, b.v. ouders of grootouders en derden worden aangeboden. Ook kunnen wij de exploitatie overnemen zolang u zelf die behoefte nog niet heeft hetgeen ook weer een interessant rendement oplevert.

 

INFORMATIEMEMORANDUM
DOWNLOAD HIER
6.0INFORMATIEMEMORANDUM2 [3A].pdf.pdf (115.23KB)
INFORMATIEMEMORANDUM
DOWNLOAD HIER
6.0INFORMATIEMEMORANDUM2 [3A].pdf.pdf (115.23KB)


Configureer deze downloadwidget


 


Wij zijn nu in het stadium waar de eerste landgoederen in Nederland aangekocht worden. Daarna richten we ons op buitenlandse Chateaux op de "Route du Soleil" Op sommige van deze landgoederen ligt al een plan voor de bouw van 20 zorg appartementen.  Wij nodigen  investeerders uit om in de opstart te participeren. Er is weinig risico, de investering is volledig gedekt door 1e hypothecaire dekking, de zorg sector is snel groeiend. Middels de Commanditaire Vennootschap Erfgoed Selectie I, zal in de financiering worden voorzien. ( zie ook de pagina commanditaire vennootschappen en Diverse objecten)

Wij verwachten aanvangsrendementen va 7.6%


De investeerders van nu zullen desgewenst voorrang hebben bij selectie van eigen senioren appartement en/of zorgappartement !!

en genieten een korting van 5% straks bij aankoop.

 


Informatie voor investeerders

De “Stichting  tot Behoud van Erfgoederen”  wordt opgericht met als enig doel de rechten en belangen te beschermen van investeerders/certificaathouders in het object dat wij voor ogen hebben, Dit betreft o.a. het zakelijke recht van 1e hypotheek, maar ook de administratie van de voorrang en de certificaathouders. Schut Van Os Notarissen te Amsterdam zal de bedragen van de investeerders beheren tot aan het moment dat hypothecaire zekerheid wordt verschaft. Zie hiervoor ook de pagina"s  COPORATE GOVERNANCE en COMPLIANCE

Wij bieden geinteresseerden de mogelijkheid zich nader te informeren omtrent de investeringsmogelijkheden. Op deze pagina onder financiering, en op de pagina hierna Commanditaire Vennootschappen leggen wij nader de garanties, de zekerheden en ook de risico's uit.

Binnenkort zullen wij geinteresserden, zowel investeerders als potentiele kopers voor de luxe appartementen, uitnodigen op enige informatiedagen die wij in de Rijksmonumenten zullen organiseren waarvoor op dit moment financiering wordt aangetrokken.

Mocht u nadere informatie willen ontvangen, of op een van de informatiedagen uitgenodigd willen worden dan . volstaat een email aan info@silverfleetestates.com ook kunt u het contactformulier op deze pagina invullen.


Meldt u tijdig aan voor de informatiedagen

 in de rijksmonumenten

(via het formulier op de website)


Download de folder
Folder downl.pdf (382.09KB)
Download de folder
Folder downl.pdf (382.09KB) 
 


                               Enkele object voorbeelden

interieur 

 


Nadere infomatie volgt spoedig. Voor informatie kunt u ook het contactformulier benutten