De Stichting tot Behoud van Erfgoederen is een initiatief van Silverfleetestates ltd. De Stichting beperkt haar activiteiten tot Nederland, daar waar samenwerking wordt aangegaan met andere landen, coordineert Silverfleetestates deze samenwerking.

Voor de financiering maakt ook de Stichting gebruik van het Private Equity model van Siverfleetestates. In dit geval wordt financiering verkregen middels de Commanditaire Vennootschap "Erfgoed Selectie I " Aanvankelijk zal er 5 miljoen euro worden aangetrokken.( zie hiervoor de pagina Commanditaire vennootschappen)

Bij private equity zijn de investeerders er niet  alleen om geld te verschaffen aan ondernemingen, maar ook actief betrokken  bij de strategie van ons bedrijf en de uitvoering daarvan. Bovendien hebben ze hun belangen zoveel mogelijk gelijkgeschakeld aan die van de Limited Partners door zelf mee te participeren. De General Partners zijn allemaal zeer ervaren en deskundig en beschikken naast voldoende kapitaal van de limited partners ook over veel kennis en expertise. Het team bestaat uit (oud-)ondernemers en een risk-manager met een waardevol netwerk van externe deskundigen.Het bestuur van de Stichting is toevertrouwd aan een (oud) registeraccountant  Het team is daarmee in staat om echte waarde toe te voegen.  
Door de  beperktere omvang van een niet-beursgenoteerde onderneming zijn private equity investeerders in staat om grote belangen te nemen met een kleine groep (gelijkgestemde) aandeelhouders. Private equity investeerders zijn meestal minderheidsaandeelhouder ( geen controlerend belang) en gaan een langere relatie met het bedrijf aan. Zij hebben  directe toegang tot het management en verkrijgen veel invloed en (interne) informatie. Silverfleetestates en de Stichting streven ernaar gezamenlijk uit te groeien tot een belangrijke ontwikkelaar in dit segment. ( zie ook de pagina CORPORATE GOVERNANCE  en COMPLIANCE


                  MANAGEMENT EN BESTUUR

Mr.drs W.A. Jongsma

Directeur van Silverfleet Estates Ltd ( Nederland)

Studeerde rechten in Leiden ( vrij doctoraal criminologie 1980 en civiel recht 1985).

20 jaar directeur van juridisch adviesbureau met als specialisatie onderzoek.


 Bestuur Stichting tot Behoud van Erfgoederen


Drs. A.C. van Wezel , administratief bestuurder

De heer van Wezel is fiscalist verbonden aan Companies-house Europe
Maarten C, Wienbelt

Bestuurslid compliance en risk
Toezichthoudende rol op de administratie van de Stichting. Verantwoordelijk voor het aanvraag proces van de AFM vergunning en aanspreekpunt voor investeerders en toezichthouders.

Maarten was van 2015-2017 Fractie lid in de tweede kamer en als zodanig betrokken bij alternatieve oplossingen voor de wet DBA en de faillissementswet.

Daarvoor was hij als adviseur mede verantwoordelijk voor de inrichting van de compliance van diverse ondernemingen en voerde in dat kader veel overleg met de AFM

De Curriculum Vitae van de bestuursleden zijn op verzoek beschikbaar.