SENIORENWOONFONDS I CV  7.8% RENDEMENT Kortlopend, hypothecair gedekt, Notariele afhandeling. De rente wordt maandelijks uitgekeerd. deelname v.a Eur.25.000

 Welkom bij de Stichting tot Behoud van Erfgoederen 

Herbestemming van vastgoed biedt kansen voor de zorgsector en investeerders die naast een goed rendement een maatschappelijke bijdrage willen leveren. Herbestemming is belangrijk omdat de vergrijzing en de gewenste kleinschaligheid een nieuwe vraag naar geschikt zorgvastgoed oproepen.Ook het streven naar duurzaamheid bevordert dat oude gebouwen eerder worden hergebruikt dan gesloopt.

De Stichting stelt zich ten doel een Europees netwerk van (monumentale) land- en erfgoederen in eigendom te verkrijgen, en toegankelijk te maken voor senioren. De investeringsmogelijkheid, die hierbij wordt aangeboden via de Commanditaire Vennootschap Erfgoed Selectie I, biedt naast fiscale voordelen, een uitstekend rendement en is een belegging waarbij uw geinvesteerde bedrag verzekerd is middels recht van 1e hypotheek. De visie van onze moedermaatschappij Silverfleetestates is om private equity in te zetten als een manier om Rijksmonumenten voor de sloophamer te behoeden en tegelijkertijd privaat kaptaal in te zetten in de bouw van zorg appartementen. Op deze wijze menen wij een maatschappelijke bijdrage te leveren door particulier kapitaal beschikbaar te maken voor deze branche.

De Gedachte achter het concept

De verbeterende levensverwachtingen voor senioren , maakt aanpassingen aan onze oude -dag voorziening nodig. Kort samengevat bieden wij senioren de mogelijkheid te verhuizen naar betaalbare luxe appartementen waarbij ook een dubbel domicilie betaalbaar en prettig wordt. Daar senioren nu binnen 10 a 15 jaar mogelijk meer behoefte aan zorg krijgen worden er tegelijkertijd zorgappartementen gebouwd op dezelfde locatie.  Wij onderscheiden ons , door nu al rekening te houden met de wens ook op hoge leeftijd reizen naar het buitenland mogelijk te maken, al dan niet met begeleiding en verzorging zodra dat nodig wordt. Immers met onze projecten in Frankrijk en Spanje zullen we ruil tussen de eigenaren bevorderen.

Naast deze doelgroep nodigen wij thans ook investeerders uit om tegen interessante rendementen te investeren in deze (fiscaal) transparante investeringsmogelijkheid .

 

 

Structuur en financiering van de projecten

 

Silverfleet Estates is de overkoepelende organisatie achter  de Stichting tot Behoud van Erfgoederen en zal een aantal oudere, stijlvolle Estates en of kastelen op de “Route du Soleil “  tussen Londen en Malaga kopen en deze omvormen tot hoogwaardige stijlvolle luxe appartementen. Gelet op het grote aantal Scanidinavische expats , die hetzelfde probleem kennen, zal ook Noord Duitsland of  Nederland deel gaan uitmaken van het plan.Daarnaast zal mogelijk ook italie betrokken worden in het netwerk. Doordat deze gebouwen onderweg veelal op locaties liggen waar de OG prijzen nog laag zijn, biedt dit ook kansen voor investeerders. Op de pagina Commanditaire Vennootschappen geven wij daaromtrent nadere informatie Evenals op CORPORATE GOVERNMENT en COMPLIANCE

 

'PATIENZA '

Een nieuw concept voor probleemloos genieten van een dubbel  domicilie.

Een groeiend aantal 50 en 60 plussers,  ziet zich vaker verplicht op en neer te reizen naar het oude vaderland. Het reizen door de lucht wordt, alhoewel goedkoper, steeds ongemakkelijker, technisch gecompliceerder en dus  minder aantrekkelijk. 

De vraag, waarvoor deze groep zich gesteld ziet is, verkopen we ons huis 'onder de zon ' weer , of kopen we er een huis in het oude vaderland bij. Dat laatste is vaak budgettair niet (meer) haalbaar.

Deze 'pensionado's' zien zich daardoor vaker verplicht op en neer te reizen naar het oude vaderland. Daarbij is het eerste probleem dat zij tegenkomen dat de relatief 'goedkope' vluchten van destijds inmiddels zo goedkoop zijn geworden, dat deze vluchten inmiddels door een steeds grotere en veranderende groep van reizigers  worden bevolkt wat het reizen door de lucht niet aantrekkelijker maakt,nu de luchtvaartmaatschappijen , door de moordende concurrentie daartoe gedwongen, steeds minder service op de vluchten bieden. Dit uit zich in beperkingen op het gebied van ( hand) bagage en ook de stoelen worden steeds krapper. Lange wachtrijen voor de check in waar men als vee tussen de rekken wordt geperst. Kortom het reizen door de lucht wordt, alhoewel goedkoper, steeds ongemakkelijker, technisch gecompliceerd ofwel  minder aantrekkelijk. De gesettelde pensionado voelt zich hier niet langer prettig tussen en het alternatief van een prive jet is voor velen net een stapje te hoog.  
   Een alternatief is, dat we wat meer rustig op en neer gaan reizen, de meesten onder de doelgroep zijn nog fit genoeg, beschikken doorgaans over comfortabele auto's die het reizen boven het business class niveau tillen. Bovendien beschikken ze over voldoende tijd. Probleem hierbij is dat de wat in jaren gevorderde chauffeur liever niet veel meer dan 4 a 500 km op een dag wil afleggen. Dit zou nog geen probleem zijn zolang er om de 4 a 500 km een goede overnachtingsplek gevonden zou kunnen worden. Echter het probleem hierbij is dat de meeste hotels onderweg naar het zuiden niet geequipeerd zijn een (luxe)auto inclusief volle bepakking voor de deur te laten staan, zonder dat deze 's-nachts verdwijnt.  
   Voor deze doelgroep beoogde en beoogd het concept Patienza een alternatief te bieden.  Er is voor gekozen een start vanuit Nederland te maken. Momenteel zijn er twee objecten in Nederland voorgeselecteerd en een derde in Normandie  is in onderzoek.  


Door inzending van onderstaand contact formulier krijgt u ook onze nieuwsbrief per e-mail